بت برو : “این به من صدمه زد” – اعتراف

Lionel Messi admitted in 2017 that he was hurt after Cristiano Ronaldo tied him for 5 Ballon d'Or awards.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *