بت برو : 3 سریع ترین 50 ها در تاریخ

Pat Cummins almost broke the record for the fastest fifty by any player in IPL history (Image Courtesy: IPLT20.com)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *